CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

18,5 mii lei – acesta ar trebui să fie salariul lunar al unui lucrător moldovean pentru a duce un trai decent

30.09.2016

IMG_4638_site-e1475245172841

Pentru a-și satisface nevoile raționale și a-și asigura un trai decent pentru sine și familia sa, salariatul ar trebui să fie remunerat pentru munca depusă cu un salariu  de 18 550 lei lunar. La această concluzie au ajuns autorii ”Metodologiei de estimare a costului forței de muncă în Republica Moldova”, elaborată de sindicate, în comun cu specialiştii Institutului Naţional de Cercetări Economice.

La elaborarea metodologiei s-au luat în calcul costul pentru alimentație, pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, serviciile comunale, serviciile medicale, contribuțiile de asigurări sociale și medicale, procurarea unei locuințe, a unui automobil, dar și alți indicatori. Astfel, pentru asigurarea nivelului rațional de trai al familiei, formate din 4 membri – doi adulți salariați și doi copii – sunt necesare 37 mii lei lunar, această sumă fiind acoperită de salariile a doi salariați.

Bugetul minimului de consum actual îi permite salariatului doar să supraviețuiască, nu și să ducă un trai decent

Conform datelor statisticii oficiale, salariul mediu în luna iunie curent a fost de 5169,7 lei. Costul mediu lunar al forței de muncă pentru un salariat, calculat de  Biroul Național de Statistică, include doar costul forței de muncă suportat de către angajator (salariul pe care  îl plătește și contribuțiile care sunt achitate în bugetele de asigurări sociale de stat și de asigurări în medicină).

În timp ce salariul minim pe ţară este de 1000 de lei sau circa 45 de euro (în ţările din vecinătate acesta este de câteva ori mai mare: România – 276 euro, Bulgaria – 215 euro, Ucraina – de circa 50 euro), minimul de existenţă pentru persoanele apte de muncă a constituit în anul 2015 – 1842 lei, depăşind salariul minim pe ţară de 1,8 ori.

Fiind sub valoarea pragului de sărăcie şi a minimului de existenţă,  nivelul salariului minim nu oferă cetăţenilor posibilitatea de a se asigura prin propria muncă cu minimul necesar pentru viaţă.

”Preocupați de necesitatea cunoașterii costului real al forței de muncă, am încercat să identificăm, împreună cu Institutul Național de Cercetări Economice, care ar fi acel venit  pe care trebuie să-l primească o familie, pentru a avea un trai decent. În metodologia elaborată de noi, costul forței de muncă este definit ca valoarea mijloacelor de existență, necesare pentru reproducerea normală a lucrătorului și a membrilor familiei sale. Astfel, s-a propus ca acesta să fie măsurat în dependență de setul de bunuri și servicii de consum și nivelul prețurilor și tarifelor pentru achiziționarea lor”, a menționat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La elaborarea metodologiei s-a luat în considerare ierarhia nevoilor umane, în primul rând, nevoia de hrană, iar apoi nevoia în îmbrăcăminte, încălțăminte, locuință, servicii, satisfacerea cărora asigură condițiile normale de activitate vitală ale omului. Nu au fost omise nici serviciile materiale și spirituale, care asigură confortul moral și fizic, dar nici taxele și plățile obligatorii, pe care le suportă fiecare persoană.

Astfel, s-a constatat că pentru a avea un trai decent, cheltuielile lunare pentru o familie din 4 persoane ar trebui să fie de 37 100 lei. Dacă împărțim această sumă la doi adulți, rezultă ca salariul lunar pentru o persoană ar urma să fie de 18, 5 mii lei.

Abordările metodologice folosite la calcularea costului forței de muncă în Republica Moldova

Familia salariatului este formată din 4 persoane (2 membri adulți de familie care lucrează și 2 copii – un băiat și o fată). Membrii adulți ai familiei lucrează pe parcursul vieții lor câte 35 de ani. Costul reproducerii normale a 2 lucrători și 2 membri ai familiei pe fiecare articol este împărțit la numărul anilor de muncă (35), înmulţit la numărul de luni într-un an (12), adică se împarte la 420. Ca rezultat se determină valoarea costurilor pe o lună. Suma costurilor lunare pe toate articole de cheltuieli pentru reproducerea normală a 2 salariați și a 2 membri ai familiei constituie valoarea costului forței de muncă a doi salariați în calcul pe o lună. Prin împărțirea sumei obținute la 2 este determinată valoarea costului forței de muncă a unui salariat. Astfel se stabilește mărimea, la care ar trebui să tindă salariul, în conformitate cu cerințele obiective ale principalii legi a economiei marfare – legea costului.

Proiectul ”Metodologiei de estimare a costului forței de muncă în Republica Moldova” urmează a fi supus dezbaterilor pentru a fi îmbunătățit, iar ulterior acesta urmează a fi utilizat de către sindicaliști drept argument de bază la înaintarea cerințelor de majorare a salariilor în cadrul negocierilor cu partenerii sociali.

Departamentul mass-media și relații internaționale


Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova