CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Contractul colectiv de muncă: valoare și plusvaloare pentru lucrători, angajatori și economie

29.09.2016

IMG_4604-1-e1475156735864

Un studiu privind valoarea și plusvaloarea Contractului colectiv de muncă (CCM) pentru lucrători, angajatori și economie, realizat de Institutul Muncii, a fost prezentat miercuri, 28 septembrie, sindicaliștilor. Efectuat cu sprijinul financiar al Confederației Sindicatelor Creștine din Olanda CNV Internationaal, acesta este parte a agendei Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în domeniul dialogului social.

Potrivit lui Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, în orice întreprindere contractul colectiv de muncă are un rol aparte, fiind unicul act legislativ care reglementează relațiile între angajat și angajator și denotă existența relațiilor de parteneriat între cele două părți. ”Ne dorim ca acest document să fie încheiat în toate întreprinderile, mai ales că, după modificarea Codului muncii, în baza Planului de acțiuni privind minimizarea muncii la negru și achitări salariilor în plic, a devenit obligatorie încheierea contractului individual de muncă la întreprinderi. Or, în prezent, avem o acoperire de maxim 50% cu CCM, pe când în țările dezvoltate, precum Austria, Suedia, Danemarca, acoperirea este de 90%”, a menționat Chiriac.

Liliana Posțan, cercetător în cadrul Institutului Muncii, autoarea studiului, consideră că ritmul și complexitatea dezvoltării pieții muncii și a relațiilor industriale impun modernizarea dialogului social ca resursă social-economică de îmbunătățire continuă a situației lucrătorilor, de creștere a competitivității economice, de instaurare a păcii și coeziunii sociale.

”Prin realizarea acestui studiu urmărim să oferim sindicatelor o platformă teoretico-practică de dezvoltare a dialogului social la nivel de unitate și îndemnăm partenerii sociali să-și modernizeze metodele de activitate, reieșind din recomandările studiului”, a spus Posțan.

”Dacă, partenerii sociali vor avea capacitatea să formuleze calitativ revendicările proprii, adică să stabilească valoarea așteptată a contractului colectiv de muncă și să atingă consensul prin negocieri, atunci vor obține o valoare economică adăugată și o valoare morală, apreciată la nivel social”, consideră ea.

În Republica Moldova sunt aproximativ 50 mii de întreprinderi active. Potrivit datelor Inspectoratului de Stat al Muncii, doar circa 4% dintre ele au un contract colectiv de muncă semnat între reprezentanții angajaților și angajator, iar în semestrul I al anului 2016, au fost înregistrate 730 de contracte colective de muncă noi.

Pe de altă parte, datele statistice ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în domeniul social-economic, sintetizate în baza informațiilor furnizate de centrele sindicale național-ramurale , arată că la 1 ianuarie 2016 au fost înregistrate 7017 organizații sindicale primare, în timp ce la 1 iunie 2016 erau încheiate 4662 contracte colective de muncă. Diferența dintre numărul organizațiilor sindicale și numărul contractelor colective încheiate denotă că în circa 2355 de unități economice există premise pentru negocierea contractelor colective de muncă, conclude studiul.

Departamentul mass-media și relații internaționale


Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova