CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sănătatea și Securitatea Muncii

Icon
46.50 KB
Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice nr.123-XIV din 30 iulie 1998
Icon
21.94 KB
Lege privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu, Nr.278-XIV din 11.02.99
Icon
44.37 KB
Lege privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004 L.-278-11.02.99-recalcularea-sumei-de-compensare-a-pagubei-
Icon
39.46 KB
Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24.12.1999
Icon
21.95 KB
Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu Nr.278-XIV din 11.02.99
Icon
26.63 KB
LEGE Nr. 756 din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Icon
28.58 KB
LEGE Nr. 803 din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
Icon
48.51 KB
LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător
Icon
59.00 KB
Convenţie colectivă (nivel naţional) – Securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă
Icon
20.37 KB
HOTĂRÎRE Nr. 1101 din 17.10.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionaleActe regulatoriiActe regulatorii
LegislațieLegislație
RecomandăriRecomandări
ManualeManuale
StatisticiStatistici
Acte normativeActe normative
DeclarațiiDeclarații
Sănătatea și Securitatea MunciiSănătatea și Securitatea Muncii
RapoarteRapoarte

Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova