CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sănătatea și securitatea muncii

Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice nr.123-XIV din 30 iulie 1998

20 iunie, 9:42

Lege privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu, Nr.278-XIV din 11.02.99

16 iunie, 10:50

Lege privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004 L.-278-11.02.99-recalcularea-sumei-de-compensare-a-pagubei-

16 iunie, 10:49

Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24.12.1999

16 iunie, 10:48

Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu Nr.278-XIV din 11.02.99

16 iunie, 10:48

LEGE Nr. 756 din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale

16 iunie, 10:48

LEGE Nr. 803 din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase

16 iunie, 10:47

LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător

16 iunie, 10:47

Convenţie colectivă (nivel naţional) – Securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă

16 iunie, 10:46

HOTĂRÎRE Nr. 1101 din 17.10.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale

16 iunie, 10:45

HOTĂRÎRE Nr. 513 din 11.08.1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau a unei afecţiuni profesionale

16 iunie, 10:45

HOTĂRÎRE Nr. 65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă

16 iunie, 10:44

HOTĂRÎRE Nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008

16 iunie, 10:44

Hotărîre pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015 nr. 766 din 11.10.2011

16 iunie, 10:43

Hotărîrea Guvernului Nr. 937 din 08.10.2010 cu privire la modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

16 iunie, 10:43