CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Institutul Muncii

Institutul Muncii este pilonul educaţiei şi formării cadrelor sindicale în cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Activitatea sa este axată pe următoarele direcţii principale: coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM; elaborarea programelor de formare continuă a funcţionarilor şi activiştilor sindicali şi a programelor tematice; formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional-interramural; acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri; elaborarea studiilor, sondajelor sociologice, analizelor, cercetărilor ştiinţifice în domenii de interes sindical.

Institutul Muncii dispune de săli pentru desfășurarea activităților de instruire, conferințelor și evenimentelor festive, cu o capacitate de la 50 la 300 de locuri. Acestea sunt echipate cu sisteme audio performante, internet, proiectoare, ecrane de proiecţii şi flip chart-uri, echipament pentru traducere sincronă, asigurând o calitate înaltă evenimentelor desfăşurate.

De asemenea, Institutul Muncii prestează servicii hoteliere pentru diferite categorii de clienți. Cele 68 de camere de hotel dispun de o capacitate de 145 locuri, sortimentul acestora variind de la clasa econom, la clasa lux.

Servicii de agrement: restaurant, bar, terasă, sală de biliard.

Contacte:

Str. Zimbrului 10, Chişinău, MD-2024, Republica Moldova


Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova