CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Oleg Budza: Povara datoriilor nu trebuie să fie pusă pe umerii cetățenilor

07.10.2016

foto-_j0a9881

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și membri ai Comitetului Confederal al CNSM au avut joi, 6 octombrie, o  întrevedere cu premierul Pavel Filip, unde au pus în discuție problemele de importanță majoră pentru sindicaliști.

Printre subiectele abordate au fost cele ce vizează atragerea investiţiilor, crearea noilor locuri de muncă şi creşterea ratei de ocupare.

”Plecările masive din țară au provocat mari probleme pe piața forței de muncă, care se confruntă cu o lipsă acută de personal calificat. Tot mai mulţi tineri sunt dezamăgiţi de oportunităţile din ţară şi aleg să migreze peste hotare. Din cei 50 de mii de absolvenţi ai instituţiilor superioare de învăţământ, doar 40% s-au angajat în câmpul muncii în anul 2016. Iată de ce, pentru noi este foarte importantă atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și a salariilor decente”, a menționat Oleg Budza, președintele CNSM.

Liderul sindical a precizat că fără investiții masive, creditare bancară și dobânzi accesibile, țara nu are nici o șansă de dezvoltare. ”Noi înțelegem că Guvernul a fost nevoit să-și asume răspunderea pentru cele șapte legi necesare pentru încheierea unui Memorandum cu FMI şi reluarea finanţării externe din partea UE şi a Băncii Mondiale. Însă, condiția noastră este ca povara datoriilor să nu fie pusă pe umerii populației. Ține de iscusința guvernării de a întreprinde măsurile necesare pentru a nu prejudicia cetățenii”, a punctat Budza.

Sindicaliștii au vorbit și despre necesitatea lichidării restanţelor la plata salariilor, care sunt în creștere, constituind în prezent 180 milioane lei. În special, ei s-au referit la datoriile de 160 milioane lei de la SA „Calea Ferată din Moldova.

Totodată, în cadrul întâlnirii au fost discutate chestiunile ce țin de promovarea proiectului Hotărîrii de Guvern ce vizează stabilirea în tranșe a salariului minim în raport de până la 50-60% din salariul mediu pe economie; majorarea scutirilor personale până la nivelul minimului de existenţă (scutirile personale nu au fost indexate în ultimii doi ani, în timp ce inflaţia a depăşit 19% în această perioadă); majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului în mărime de 6000 de lei pentru primul copil şi 6500 de lei pentru fiecare copil următor; urgentarea procesului de elaborare a proiectului de lege ce vizează reforma sistemului de pensionare; continuarea acţiunilor de contracarare a muncii informale şi achitării salariilor „în plic” și perfecţionarea sistemului de jurisdicţie a muncii.

Alte probleme, asupra cărora au atras atenția sindicaliștii, se referă la neimpozitarea indemnizaţiei de eliberare din serviciu; menţinerea ca deducere a alocaţiilor făcute de angajatori sub formă de donaţii şi sponsorizări organizaţiilor sindicale; menţinerea Inspectoratului de Stat al Muncii, ca instituţie de control, inclusiv în partea ce vizează securitatea şi sănătatea în muncă şi îndeplinirea recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii la acest capitol; retragerea proiectului de Lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, până la atingerea unui consens, dar și a proiectului de lege ce vizează anularea carnetelor de muncă.

Nu în ultimul rând, reprezentanții salariaților au solicitat revizuirea majorării tarifelor la energia termică şi neadmiterea creşterii altor tarife şi preţuri, argumentând că solicitarea de majorare a tarifului la energia termică cu 27% din partea Termoelectrica a fost una exagerată, în situația când prețul gazului natural a crescut cu 16%. De asemenea, urmează ca Guvernul să întreprindă măsurile necesare pentru a nu admite majorări în lanţ la alte servicii şi produse.

În urma discuțiilor, părţile au convenit că toate aceste probleme vor fi dezbătute în cadrul Comisiei tripartite, pentru a identifica soluțiile optime.

Sursa foto: www.gov.md

Departamentul mass-media și relații internaționale


Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova