CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Petru Chiriac: Avem nevoie de investiţii, dar nu în detrimentul drepturilor salariaților

30.09.2016

DSC_0017_site-e1475243786336

Partenerii sociali din țară au participat vineri, 30 septembrie, la o masă rotundă privind munca decentă, organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Activitatea s-a desfășurat în contextul marcării la 7 octombrie a Zilei Mondiale pentru Muncă Decentă, care în acest an va avea genericul „Stop lăcomiei corporațiilor”.

Potrivit lui Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, Republica Moldova nu este ocolită de globalizarea şi impactul negativ al companiilor multinaționale. „Suntem „convenabili” pentru acestea atât timp, cât avem cele mai reduse cheltuieli pentru forţa de muncă, nu impunem respectarea cu stricteţe a condiţiilor de muncă, admitem plata salariilor „în plic”, scutim de orice responsabilitate angajatorii în relaţia cu salariatul și liberalizăm la nesfârşit relaţiile de muncă. Da, avem nevoie de investiţii pentru a dezvolta economia şi a crea noi locuri de muncă și un mediu de afaceri propice, dar nu trebuie să facem abuz de drepturile salariaţilor şi acţiuni în detrimentul acestora”, a accentuat el.

„Trebuie să promovăm şi să susţinem acele companii, care respectă principiile muncii decente şi să nu admitem în ţară pe cei care au interesul de a exploata resursele şi lucrătorii noştri, urmărind doar propriul profit, subminând viitorul generaţiilor tinere şi privând naţiunile de o dezvoltare durabilă”, a subliniat vicepreședintele CNSM.

Referindu-se la conceptul de muncă decentă ca fiind esențial pentru reducerea  sărăciei și pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, incluzive și echitabile, Chiriac a precizat că sindicaliștii, ca și în alți ani, aduc în atenția partenerilor sociali revendicările ce se referă la asigurarea unei remunerări echitabile a muncii, la o calitate mai bună a locurilor de muncă, protecție socială sigură, respectarea drepturilor și libertăților angajaților.

”Munca decentă semnifică respectarea unui set de principii în realizarea relaţiilor de muncă. Aici trebuie menţionate aşa drepturi ale salariaţilor, precum formarea profesională pe tot parcursul vieţii, egalitate de şanse pentru toţi lucrătorii, posibilitatea aderării la structurile sindicale şi realizarea unui dialog social cu partenerii sociali, protecţie socială de un nivel sporit. Cu regret, avem restanţe la acest capitol, dar cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în cadrul Programului de Ţară privind Munca Decentă pentru anii 2016-2020, sperăm că vom înregistra progrese şi ne vom apropia de standardele „muncii decente””, a conchis Chiriac.

Prezentă la eveniment, Raisa Scai, viceministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a subliniat că Guvernul depune eforturi și continuă să implementeze politici pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților. „În context global, Agenda pentru Muncă Decentă are ca obiectiv reducerea sărăciei prin dezvoltarea  locurilor de muncă, promovarea dialogului social și sporirea nivelului respectării  drepturilor salariaților la dreptul de muncă. Aceste obiective au stat și la baza  programelor de țară privind munca decentă, care au  constituit, începând cu 2006, cadrul de cooperare între Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii”, a subliniat ea.

Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, a invocat necesitatea creării unei piețe a muncii adaptabilă la provocările ulterioare. „Avem nevoie de condiții atractive pentru activitatea mediului de afaceri și nu invers, cum se întâmpină în ultimii ani. Se majorează ponderea economiei informale și se diminuează locurile de muncă, iar noi tot discutăm și nimic nu întreprindem. Concurența neloială trebuie eliminată”, a accentuat Cerescu.

La rândul său, Igor Ciloci, director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, a precizat că instituția pe care o reprezintă efectuează anual peste 6000 de controale la locurile de muncă, în cadrul cărora verifică condițiile de muncă ale salariaților. „Cele mai frecvente încălcări se produc în domeniile relațiilor de muncă neprotejate, care constituie 70% din încălcări, ce țin preponderent de nivelul de salarizare și plata salariilor. Mai complicată rămâne situația privind securitatea și sănătatea în muncă, unde întâlnim o ignoranță totală a angajatorilor”, a explicat el.

Ziua Mondială a Muncii Decente este marcată anual la 7 octombrie și a fost instituită la iniţiativa Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC).

Departamentul mass-media și relații internaționale


Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova