CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Raportul de Stare a Țării 2016: Republica Moldova se confruntă cu amenințări social-economice fără precedent

30.09.2016

macro

Creștere economică anemică, eșecurile majore de guvernare, neîncrederea populației în instituțiile statului, necesitatea reformării modelului de economie politică, reformarea sectorului financiar-bancar, sunt principalele constrîngeri care agravează situația social-economică a țării. Despre aceasta au comunicat vineri, 30 septembrie, participanții la Conferința MACRO 2016.

A patra ediție a conferinței internaționale anuale MACRO a întrunit experți din 5 țări, parteneri sociali, lideri și decidenți politici, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai administrației publice locale.

Aceștia au abordat un spectru larg de subiecte ce se referă la situația din sectorul bancar, piața muncii și bunăstarea socială, educația și capitalul uman, eficiența energetică, politica internă și externă a statului.

Centrul Analitic Independent Expert Grup, în parteneriat cu Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung, organizatorii conferinței, în Raportul de Stare a Țării pentru anul 2016, care a fost prezentat în cadrul evenimentului, constată că Republica Moldova se confruntă cu una din cele mai acute și complexe crize din istoria țării.

Potrivit lui Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Grup, după șocul economic, valutar și bancar din anii 2015-2016, Republica Moldova a devenit mai vulnerabilă ca niciodată, intrînd într-o perioadă de creștere economică anemică care ar putea dura cel puțin 5 ani.

Ana Mihailov, coordonator de program al Fundației Friedrich-Ebert-Stiftung în Republica Moldova, a precizat că raportul identifică o serie de soluții pentru criza economică, financiară și socială și a subliniat necesitatea minimizării riscurilor care ar putea duce la creșterea nivelului de sărăcie a populației și la accelerarea proceselor migraționiste.

În contextul dat, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a pus accent pe importanța spoririri protecției social-economice a salariaților prin implementarea unor reforme în sistemul de salarizare și de motivare a muncii, astfel încît nivelul de venituri al populației să-i asigure un trai decent.

“Deși sindicatele au insistat în repetate rînduri să fie efectuată o majorare graduală a salariului minim, acest proces decurge anevoios. Cercetările pe care le-am analizat arată că salariul este principala sursă de venit pentru majoritatea populației. Însă în Moldova, în continuare există cîteva nivele de salarizare, fapt ce duce la situații care periclitează însăși conceptul muncii decente”, a specificat Sergiu Sainciuc.

Autorii Raportului de Stare a Țării 2016 mai subliniază necesitatea revoluționării sistemului de guvernare a țării, prin implementarea unor reforme care ar duce la depășirea crizei social-economice și la dezvoltarea durabilă a țării, iar acest obiectiv poate fi atins prin creșterea investițiilor străine, diminuarea substanțială a nivelului de corupție, sporirea eficienței instituțiilor statului și a încrederii populației în acestea, implementarea unor reforme în educație, în concordanță cu necesitățile actuale ale pieții muncii și cu schimbările tehnologice care au loc la nivel global.

Menționăm că Raportul de Stare a Țării 2016 este un document care analizează principalele tendințe și riscuri de dezvoltare ale țării în cele mai importante domenii: economie, piața muncii, capital uman, sectorul energetic, politica internă și externă, mediul ambiant și sistemul de pensionare.


Dacă aveţi propuneri, recomandări sau doleanţe ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau sa ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova